Annapurna


Annapurna je rad postformovaných dekoratívnych laminátov, ktoré sú charakteristické veľmi hlbokým povrchom so strmými vrcholmi, hlbokými trhlinami a zosilnenými kontrastmi medzi leštenými a matnými plochami. Tento povrch je k dispozícii v jednoduchých farbách alebo kamenných efektoch. Annapurna sa môže dodávať aj vo verzii Chrome s rovnakou farbou v priereze ako je povrch. Skutočnosť, že Annapurna Chrome je zafarbená v celom priereze, eliminuje klasickú hnedú čiaru, ktorá charakterizuje laminát. Po zalisovaní na materiál a ohranení rovnakým laminátom vytvára Annapurna Chrome dojem, že je to jeden blok kameňa.