Mica

Mica je rad dekoratívnych laminátov obsahujúcich sľudy. Kontrast medzi leskom sľudy a nedostatkom odrazovej sily povrchu, spolu s hĺbkou prevdenia spôsobuje, že Mica je pozoruhodný produkt. Sľuda sa môže použiť na zakrytie vertikálnych i vodorovných plôch.